Disclaimer

Algemeen

Deze Disclaimer is van toepassing op het gebruik van www.gigandgrow.be, de website van Gig & Grow BV, met maatschappelijke zetel te Doornstraat 7, bus 0032, 8500 Kortrijk, België, ondernemings- en btw-nummer BE 0771.409.722, RPR Gent (afdeling Kortrijk), hierna genoemd ‘Gig & Grow’.

Gig & Grow behoudt zich het recht voor onderhavige Disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen en zal deze steeds op haar website publiceren.
Gig & Grow raadt u aldus aan dit document periodiek te bekijken.


Deze Disclaimer werd voor het laatst geüpdatet op 20 januari 2023.  


Indien u niet akkoord kan gaan met onderstaande bepalingen vraagt Gig & Grow u deze website te verlaten.


Inhoud van de website

Gig & Grow streeft ernaar de inhoud en informatie van deze website volledig, juist, up to date en correct weer te geven. Echter, de inhoud en informatie op deze website (teksten, afbeeldingen, video’s etc.) is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Zo garandeert Gig & Grow bijvoorbeeld geenszins de geschiktheid van de informatie in een specifiek (commercieel) geval en/of individu.

Gig & Grow behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen en dit zonder voorafgaandelijke kennisgeving.


Het is mogelijk dat er alsnog fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en informatie zitten. Heeft u zelf verkeerde informatie gezien? Contacteer ons dan via hello@gigandgrow.be.  


Werking van de website

Daarenboven streeft Gig & Grow naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze website. Gig & Grow kan evenwel niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat.


Intellectuele eigendom

Gig & Grow behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten, o.a. auteursrechten, merkrechten, voor op alle inhoud (tekst, afbeeldingen, video’s etc.) van deze website. Bepaalde afbeeldingen kunnen in eigendom van derde partijen zijn. Niets mag gekopieerd of anderszins gereproduceerd of gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toelating van Gig & Grow (behoudens wettelijke uitzonderingen).


Third party links

Wanneer de website verwijst naar andere websites of specifieke hyperlinks bevat, betekent dit niet dat Gig & Grow alle inhoud van deze websites goedkeurt en in geen geval kan zij dus verantwoordelijk gesteld worden voor het deugdelijk functioneren van of de inhoud van deze andere websites.


Aansprakelijkheid

Gig & Grow kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de toegang of het gebruik van deze website door haar websitebezoekers, maar zij sluit haar aansprakelijkheid niet uit voor haar bedrieglijk opzet, fraude of wanneer de uitsluiting of beperking niet zou toegestaan zijn overeenkomstig de toepasselijke wetgeving of rechtspraak. Zo mogelijk is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot €10.000.


Toepasselijk recht en jurisdictie

Het Belgisch recht is van toepassing op deze Disclaimer. Geschillen zullen behandeld worden voor de rechtbanken en hoven van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Gig & Grow.


Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent deze Disclaimer of de website in het algemeen? Laat zeker niet na om een bericht te sturen naar hello@gigandgrow.be. Je kan ons ook bereiken door een brief te sturen naar onze maatschappelijke zetel: Gig & Grow BV, Doornstraat 7, bus 0032, 8500 Kortrijk, België.